Rysunek 13. Homologiczna wymiana genów z wykorzystaniem wektora zawierającego gen pozytywnej selekcji pozbawiony własnego promotora. Produktem jest białko hybrydowe (mimo odmiennej budowy od zwykłego białka markerowego hybryda nadal jest aktywna biologicznie i niesie odporność na antybiotyk). Gdy wektor zaopatrzymy w sekwencję IRES (kolor żółty) komórka będzie produkować dwa produkty: N-terminalną część białka (odcinek kodowany na rysunku przez egzon 1) oraz białko markerowe. Wynika to z specyficznej budowy sekwencji IRES, która zawiera kodony terminacyjne we wszystkich trzech ramkach odczytu. Dodatkowo wspomaga ona rozpoczęcie translacji z wewnętrznego kodonu startowego mRNA. Oznaczenia jak w rysunku 12.