Rysunek 14. Początkowy etap rozwoju zarodka myszy. Liczby z indeksem „d” oznaczają liczbę dni po zapłodnieniu. Rysunki A-H przedstawiają przekrój poprzeczny przez embrion w różnym okresie rozwoju (wg Sedivy i Joyner, 1992).