Rysunek 15. Tworzenie transgenicznych myszy przy użyciu komórek ES. a) najpierw wprowadza się wektor do komórek ES (np. przez elektroporację), następnie przeprowadza selekcje. Komórki, które włączyły transgen za pomocą rekombinacji homologicznej izoluje się i wprowadza do blastocysty „gospodarza” (komórki ES można także połączyć z zarodkami na etapie moruli, nie pokazane na rysunku). Po przeniesieniu zarodków do matek zastępczych embriony rozwijają się dalej, b) embrion zbudowany jest z dwóch rodzajów komórek, jedne pochodzą z komórek ES (kolor czarny), drugie powstały natomiast z komórek gospodarza (kolor biały). Po około trzech tygodniach rodzą się chimeryczne myszy (jeżeli komórki budujące ciało chimery pobrano od szczepów różniących się kolorem sierści, można łatwo ocenić poziom chimeryzmu wzrokowo). Myszy takie krzyżuje się z homozygotami recesywnymi jednego ze szczepów wyjściowych w celu otrzymania organizmów w całości transgenicznych, które mimo wszystko nadal będą hemizygotami. (wg Sedivy i Joyner, 1992, zmienione).