Rysunek 16. Otrzymywanie myszy homozygotycznych (wg Sedivy i Joyner, 1992).