Rysunek 17. Klonowanie somatyczne. Pobrane oocyty pod wpływem czynników chemicznych dojrzewają in vitro, następnie przy pomocy mikropipety usuwa się z nich chromosomy i ciałko kierunkowe (b), wewnątrz osłonki przejrzystej pozostaje tylko cytoplazma. Fibroblasty pobrane z dorosłego zwierzęcia hoduje się na szalkach (d). Jedna z komórek zostaje wciągnięta do mikropipety, którą przekuwa się osłonkę przejrzystą enukleowanego oocytu (e). Komórkę skóry wprowadza się pod osłonkę przejrzystą (f). Komórka jajowa łączy się z fibroblastem pod wpływem impulsu elektrycznego-elektrofuzja (g). Jądro fibroblastu przechodzi do cytoplazmy oocytu (h). Po kilku godzinach komórka zaczyna się dzielić (wg Lanza i wsp., 2001).