Rysunek 19. Schemat budowy wektorów użytych w celu wywołania nadekspresji. a) plazmid MT43MslAneo niosący sekwencję kodującą histon H1c (MH43M), b) plazmid MT75Mslneo z wbudowaną sekwencją histonu H1e. Należy zwrócić uwagę, że pierwszy plazmid posiada sekwencję poliadenylacji (poli A) i sekwencję „spinki do włosów” (SL) przez co mogą powstać dwa rodzaje białka H1c (strzałki A+ i A- nad wektorem), natomiast plazmid MT75Mslneo wyposażony jest tylko w tą ostatnią strukturę. MT- promotor indukowany metalami ciężkimi; neo i amp - geny reporterowe; ori -początek replikacji (według Brown i Sittman, 1993).