Rysunek 25. Otrzymywanie potrójnie znokautowanych myszy względem histonu H1. Geny histonów H1d (kolor zielony), H1e (niebieski) i H1c (żółty) ułożone na homologicznych chromosomach są zastępowane kolejno przez geny selekcyjne higro (żółty), neo (czerwony) i puro (niebieski). Do otrzymywania transgenicznych organizmów wybiera się tylko komórki ES w układzie cis (etap 2 i 3) (wg Fan i wsp., 2003a).