Rysunek 4. Chromatyna w buforze o niskiej sile jonowej (5mM M +), przypadkowa sekwencja wyizolowana z jąder erytrocytów kurczaka. Zachowanie pierwotnej struktury chromatyny było możliwe dzięki zastosowaniu kriogenicznego mikroskopu elektronowego (ECM). (a) i (b) przedstawiają konformację przestrzenną 30 nanometrowego włókna określaną mianem wstęgi zygzakowatej. Strzałka w b wskazuje strukturę łodyżki. (c) chromatyna pozbawiona histonu łącznikowego. Strzałki wskazują nukleosomy pozbawione struktury łodyżki. Poziome kreski odpowiadają 10 nm. Powiększenie x 46 000 (według Bednar i wsp. 1998).