Rysunek 5. Zdjęcia chromatyny spod mikroskopu skaningowego (STM). (A) zwyczajna chromatyna wykazująca uorganizowanie 30 nm włókna. (B) chromatyna pozbawiona histonu łącznikowego, kondensacja chromatyny zatrzymuje się na etapie nukleosomów (według van Holde i Zlatanowa, 1996).