Rysunek 6. Podział histonów łącznikowych uwzględniający strukturę genów. Szary prostokąt oznacza sekwencję kodującą (egzon), biały sekwencję nie kodującą (intron), na zielono zaznaczono kasetę TATA, na niebiesko kasetę CAAT, kolor fioletowy oznacza region bogaty w nukleotydy GC, żółty sekwencję specyficzną dla H1 (kaseta bogata w AC), a na pomarańczowo oznaczono kasetę Y (na podstawie Khochbin i Wolffe, 1994; zmienione).