Rys. 5 Politomia drzewa ukorzenionego i nieukorzenionego. Oznaczenia jak na rysunku 3.