plik z sekwencjami nukleotydowymi histonów łącznikowych (unaligned sequences) plik z sekwencjami nukleotydowymi histonów łącznikowych (aligned by ClustalW)

Rysunek 7. Zestawienie sekwencji nukleotydowych (MSA) histonów łącznikowych o długości 907 nukleotydów. Gwiazdkami (*) oznaczono miejsca konserwatywne, zaś myślniki (-) symbolizują przerwy. Oznaczenia sekwencji zgodne z tabelą 6.