plik z sekwencjami białkowymi histonów łącznikowych (unaligned sequences) plik z sekwencjami białkowymi histonów łącznikowych (aligned by ClustalW)

Rysunek 8. Zestawienie sekwencji białkowych (MSA) histonów łącznikowych o długości 308 aminokwasów. Gwiazdkami (*) oznaczono miejsca konserwatywne, zaś myślniki (-) symbolizują przerwy. Oznaczenia sekwencji zgodne z tabelą 6.