Tabela 1. ¦rednia długo¶ć poszczególnych domen histonu H1 u kręgowców (na podstawie Ponte i wsp., 2003).


Ogon NH2-terminalny Domena globularna Ogon COOH- terminalny
40 ± 13 aminokwasów 79 ± 5 aminokwasów 106 ± 17 aminokwasów