Tabela 10. Skład histonu H1 i stechiometria do nukleosomu w osobnikach znokautowanych na różne sposoby i formach dzikich (wg Fan i wsp., 2003a, zmienione).


Tkanka i genotyp
% poszczególnych wariantów H1
Stosunek histonu H1 do nukleosomu
         H1˚                      H1a                    H1b                   H1c                       H1d                          H1e 
Grasica
forma dzika (+/+)
H1˚ -/-H1cH1e--/--
H1cH1dH1e -+-/---
Wątroba
Osobnik dorosły
forma dzika (+/+)
H1˚H1cH1e ---/---
Osobnik nowonarodzony
forma dzika (+/+)
H1cH1dH1e -+-/---


 1,9 ± 1,6    10,7 ± 1,3     16,5 ± 0,9    26,7 ± 3,5     35,4 ± 2,7     9,6 ± 1,5
 0,0          17,0 ± 3,5     28,3 ± 3,0     0,0           54,7 ± 5,5     0,0
 5,9 ± 4,6    25,9 ± 3,0     35,4 ± 3,1     0,0           31,7 ± 2,6     0,0
 

29,0 ± 0,8     1,4 ± 0,6     15,8 ± 3,5    12,5 ± 1,0     14,3 ± 0,6    39,9 ± 2,5
 0,0           2,2 ± 0,3      6,3 ± 1,3     0,0           91,5 ± 1,6     0,0

 9,5 ± 4,9     6,1 ± 2,4     14,2 ± 1,7    20,9 ±  4,5    30,3 ± 2,3    19,0 ± 1,5
26,7 ± 6,5     9,9 ± 2,2     29,3 ± 4,6     0,0           32,7 ± 5,2     0,0 

0.83 ± 0,10
0.47 ± 0,26
0.41 ± 0,16


0.79 ± 0,07
0,64 ± 0,01

0,76 ± 0,07
0.50 ± 0,15