Tabela 11. Zmiana powtarzalnej długości nukleosomu (NRL) w mutantach pozbawionych kilku histonów H1 (wg Fan i wsp., 2003a, nieznacznie zmodyfikowano).

Tkanka Genotyp Stechiometria H1/nukleosom Zmiana długości NRL w porównaniu z formą dziką (pz)*
Grasica forma dzika (+/+)
H1˚(-/-)H1c,H1e (-,-/-,-)
H1c,H1d,H1e (-,+,-/-,-,-)
0,83 ± 0,10    n=12
0,47 ± 0,26    n=8
0,41 ± 0,16    n=6

   -8          -9          -5
   -7          -9         -10

Wątroba
wątroba I forma dzika (+/+)
H1˚(-/-)H1c,H1e (-,-/-,-)
0,79 ± 0,07    n=5
0,64 ± 0.01    n=4

  -4           -4          -3
wątroba II forma dzika (+/+)
H1c,H1d,H1e (-,+,-/-,-,-)
0,76 ± 0,07    n=5
0,50 ± 0,15    n=6

     nie oznaczono
Śledziona forma dzika (+/+)
H1˚(-/-)H1c,H1e (-,-/-,-)
H1c,H1d,H1e (-,+,-/-,-,-)
0,79 ± 0,03    n=3
0,59           n=1
   nie oznaczono

  -3           -2          -1
  -5           -4