Tabela 2. Zrekombinowane wektory bakteryjne (wg Bishop, 2001)

Wektor Pochodzenie Wielkość wstawki
 Plazmid wielokopowy różne plazmidy wielokopiowe do 20 kpz
 Wektor fagowy λ bakteriofag λ do 30 kpz
 Kosmid bakteriofag λ do 40 kpz
Sztuczny chromosom P1  (PAC) bakteriofag P1 80-90 kpz
Sztuczny chromosom bakteryjny (BAC) duży plazmid bakteryjny (czynnik F) 100-300 kpz
 Sztuczny  chromosom  drożdżowy (YAC) chromosom drożdżowy 100-1000 kpz