Tabela 4. Użyteczność różnych metod dostarczania wektora do komórki (wg Vasquez i wsp., 2001).

Metoda transfekcji Skuteczność  transfekcji Losowa integracja Integracja miejscowo specyficzna Współczynnik homologicznej wymiany genów Użyteczność metody *
Mikroiniekcja brak danych 1.2 x 10-1 brak danych 8 x 10-3 1:15
Elektroporacja 10% 8.7 x 10-4 2.2 x 10-7 2.1 x 10-7 1:2 400
Koprecypitacja w obecności Ca3(PO4)2 24% 2.5 x 10-2 1.2 x 10-2 6.3 x 10-7 1:40 000
Lipofekcja (z wykorzystaniem LipofectAmine) 98% 2.2 x 10-1 1.5 x 10-3 6.2 x 10-7 1:350 000
* im mniejszy stosunek obu wartości tym lepsza użyteczność metody