Tabela 5. Procentowy udział poszczególnych wariantów histonów H1 (wg Brown i Sittman, 1993).

Procentowy udział histonów H1
  A            B             1              2             3              4
  H1˚        H1˚         H1b          H1a       H1e          H1c
komórki 3T3
    -Zn
    +Zn
komórki z nadprodukcją histonu H1e
    -Zn
    +Zn
komórki z nadprodukcją histonu poli A H1e
    -Zn
    +Zn
komórki z nadprodukcją histonu H1c
    -Zn
    +Zn   
 
  2.8          5.3         20.1          1.6         52.7        17.5
  2.1          5.3         20.0          1.7         53.3        17.6

  3.3          5.9         22.6          ----        54.2         14.0
  2.2          4.7         20.5          ----        68.8           3.8

  3.1          8.3         13.5          ----        67.7         10.4
  1.3          4.1           8.6          ----        84.1           2.0

  1.4          3.9         23.4          ----        46.6         24.8
  0.6          1.6         15.1          ----        24.0         58.7