Tabela 6. Długość powtarzalnej długości nukleosomu (NRL) w komórkach produkujących zwiększone ilości histonu H1 (wg Gunjan i wsp., 1999b).


Linia komórkowa
Powtarzalna długość DNA nukleosomu NRL (wyrażona w pz)
komórki              komórki intensywnie         komórki intensywnie
 w fazie G0                 rosnące                     rosnące w obecności                                                                    hydroksymocznika*
3T3
MTH1˚
MTH1c
      188                              175                              177
      192                              190                              189
      191                              189                              188
*dodanie do hodowli hydroksymocznika miało na celu określenie czy proces jest zależny od syntezy DNA.