Tabela 7. Porównanie składu histonów H1 chromatyny w wątrobie myszy dzikich (+/+) i H1˚-/- (wg Sirotkin i wsp., 1995).

% wszystkich histonów H1₫ Stosunek histonu H1 do nukleosomu*
       H1˚                 H1a                  H1b                  H1c               H1d + H1e
+/+
-/-
 28,6 ± 0,8     1,1 ± 0,1      3,4 ± 0,6      12,3 ± 1.1      54,5 ± 2,3
  0,0           1,3 ± 0,0      3,9 ± 0,1      19,1 ± 0.3      75,7 ± 0,3
0,71 ± 0.02
0,68 ± 0,04