Tabela 8. Skład histonu H1 w chromatynie wątroby form dzikich i podwójnych homozygot (wg Fan i wsp., 2001a).


genotyp
% poszczególnych wariantów H1
Stosunek histonu H1 do nukleosomu
   H1˚                      H1a                     H1b                  H1c                       H1d                          H1e 
forma dzika  H1º/H1c -/-,-/-
 H1º/H1d -/-,-/-
 H1º/H1e -/-,-/-
27,4 ± 0,6    0,9 ± 0,1     1,9 ± 0,1    11,6 ± 0,4     16,1 ± 0,1      42,1 ± 0,2
 0,0          1,5 ± 0,2     2,7 ± 0,7     0,0           27,1 ± 0,3      68,6 ± 0,4
 0,0          1,8 ± 0,5     5,1 ± 3,1    22,7 ± 3,9      0,0            70,5 ± 4,5
 0,0          1,8 ± 0.1     3,8 ± 0,7    44,6 ± 1,7     49,7 ± 2,1       0,0
0.73 ± 0,02
0.71 ± 0,01
0.71 ± 0,04
0.76 ± 0,03