Tabela 2. Zależność liczby możliwych drzew od  liczby analizowanych cech (sekwencji, organizmów itp.).

           N (liczba badanych sekwencji)

drzewa ukorzenione drzewa nieukorzenione liczba możliwych drzew
2 3 1
3 4 3
4 5 15
5 6 105
6 7 945
: : :
10 11 34 459 425
11 12 654 729 075
: : :
: : :
20 21 8 200 794 532 637 891 559 375