Rysunek 1. Nukleosom (kod PDB: 1KX5). Model oparty na podstawie krystalografii rengenowskiej o rozdzielczości 1.9 Å zobrazowano za pomocą programu RasMol (Bernstein, 2000). DNA zaznaczono kolorem żółtym i czerwonym (na obrzeżach), białka histonowe zaznaczono na niebiesko, zielono (w centrum). Z nukleosomu wystają N-terminalne części histonów rdzeniowych. Nukleosom u góry po lewej pokazano od strony w której DNA wchodzi i schodzi.