Rysunek 10. Drzewo filogenetyczne białek histonów łącznikowych skonstruowane metodą największego prawdopodobieństwa ML w oparciu o macierz Dayhoff z uwzględnieniem rozkładu gamma dla miejsc zmiennych (6 przedziałów) i miejsc niezmiennych. Powyżej węzłów podano procentową ilość kwartetów popierających dane rozgałęzienie (na podstawie 250 tys. losowo wybranych kwartetów). Drzewo zbudowano za pomocą programu TREE-PUZZLE. Oznaczenia jak na rysunku 9.

[uwaga: powyższy obraz jest zapisany w formacie emf, w związku z czym niektóre przeglądarki mogą mieć problemy z jego odtworzeniem, jeśli tak jest w twoim przypadku użyj Internet Explorera]

Pobierz plik w formacie domyślym programu MEGA. Plik wynikowy

Pliki wynikowe programu TREE-PUZZLE:

plik główny                                    plik z drzewem