Rysunek 12. Mapowanie prawdopodobieństwa za pomocą trójkątów prawdopodobieństwa. a) lokalizacja w regionie A1, A2 i A3 oznacza w pełni rozwiązaną strukturę w obrębie kwartetu; A12, A13 i A23 dotyczy częściowo rozwiązanej struktury (dwa równie prawdopodobne rozwiązania) i centralny region A123 w którym znajdują się kwartety w których nie da się odtworzyć relacji filogenetycznych. b) trójkąt prawdopodobieństwa dla 99 białek histonów łącznikowych. c) trójkąt prawdopodobieństwa dla 83 sekwencji nukleotydowej histonów łącznikowych. Mapowanie prawdopodobieństwa wykonano za pomocą programu TREE-PUZZLE.