Rysunek 14. Drzewo filogenetyczne ML nukleotydowych sekwencji kodujących histony H1 i H5 skonstruowane metodą kwartetów według modelu HKY z rozkładem gamma dla miejsc zmiennych (6 przedziałów) i miejsc niezmiennych. Powyżej węzłów podano procentową ilość kwartetów popierających dane rozgałęzienie (na podstawie 250 tys. losowo wybranych kwartetów). Drzewo zbudowano za pomocą programu TREE-PUZZLE. Oznaczeń jak na rysunku 9.

[uwaga: powyższy obraz jest zapisany w formacie emf, w związku z czym niektóre przeglądarki mogą mieć problemy z jego odtworzeniem, jeśli tak jest w twoim przypadku użyj Internet Explorera]

Pobierz plik w formacie domyślym programu MEGA. Plik wynikowy

Pliki wynikowe programu TREE-PUZZLE:

plik główny                                    plik z drzewem