Rysunek 15. Drzewo filogenetyczne ML sekwencji nukleotydowych kodujących histony łącznikowe w oparciu o model HKY z rozkładem gamma dla miejsc zmiennych (6 przedziałów) i miejsc niezmiennych. Powyżej węzłów podano procentową wartość bootstrap (1000 powtórzeń). Drzewo zbudowano za pomocą programu Treefinder. Oznaczenia jak na rysunku 9.

[uwaga: powyższy obraz jest zapisany w formacie emf, w związku z czym niektóre przeglądarki mogą mieć problemy z jego odtworzeniem, jeśli tak jest w twoim przypadku użyj Internet Explorera]

Plik pdf wynikowy programu Treefinder