Rysunek 4. Drzewo obrazujące stosunki filogenetyczne panujące u naczelnych. a) drzewo nieukorzenione; b) dwa drzewa ukorzenione mają jednakową topologię, a pozorne różnice wynikają jedynie z przestawienia (obrotu) wokół zaznaczonych węzłów. Drzewa powstały za pomocą programu MEGA w oparciu o kompletne sekwencje mitochondrialne analizowanych organizmów pobrane z GenBank.
plik z sekwencjami DNA mitochondrialnego