Rysunek 9. Drzewo filogenetyczne białek histonowych H1 i H5 skonstruowane metodą najbliższego sąsiada NJ w oparciu o nieskorygowaną odległość p. Powyżej węzłów podano procentową wartość bootstrap (10 tys. powtórzeń). Obok nazwy gatunkowej i subtypu histonu w nawiasach podano kod dostępu GenBank. Gwiazdką oznaczono sekwencje przewidziane metodami automatycznymi. Znakiem & oznaczono sekwencje nie opisane w GenBank jako histony łącznikowe, ale mimo to umieszczone w Histone Database. Drzewo zbudowano za pomocą programu MEGA

[uwaga: powyższy obraz jest zapisany w formacie emf, w związku z czym niektóre przeglądarki mogą mieć problemy z jego odtworzeniem, jeśli tak jest w twoim przypadku użyj Internet Explorera]


Pobierz plik w formacie domyślym programu MEGA.