Tabela 7. Optymalizacja modelu ewolucji białek histonowych według kryteriów AIC, AICc i BIC. W nawiasach podano pozycje spośród 20 przeanalizowanych modeli (część danych pominięto). Wykonano za pomocą programu ProtTest.

Model

AIC

AICc-1

AICc-2

AICc-3

BIC-1

BIC-2

BIC-3

Dayhoff+I+G

0.97(1)

0.03(2)

0.78(1)

0.96(1)

0.81(1)

0.78(1)

0.42(2)

Dayhoff+G

0.03(2)

0.97(1)

0.22(2)

0.04(2)

0.19(2)

0.22(2)

0.58(1)

WAG +I+G

0.00(3)

0.00(4)

0.00(4)

0.00(3)

0.00(4)

0.00(4)

0.00(4)

VT+I+G

0.00(5)

0.00(7)

0.00(5)

0.00(5)

0.00(5)

0.00(5)

0.00(6)

JTT+I+G

0.00(6)

0.00(8)

0.00(7)

0.00(6)

0.00(7)

0.00(7)

0.00(8)

Blosum62+I+G

0.00(17)

0.00(18)

0.00(18)

0.00(17)

0.00(18)

0.00(18)

0.00(18)

AIC: kryterium informacyjne Akaike
AICc-x: kryterium informacyjne Akaike drugiego rzędu
BIC-x: kryterium informacyjnego Bayesa
AICc/BIC-1: rozmiar próby (długość sekwencji) (308.0)
AICc/BIC-2: rozmiar próby (suma entropii Shanona poszczególnych miejsc do całkowitego zestawienia) (459.6)
AICc/BIC-3: rozmiar próby (długość sekwencji x liczba sekwencji x uśredniona (0-1) entropia Shanona) (10528.4)