Tabela 8. Względny poziom użycia kodonów synonimicznych (RSCU) genów histonów łącznikowych. Podano częstości występowania poszczególnych kodonów na podstawie, których wyliczono RSCU (wartości w nawiasach). Otrzymano za pomocą programu MEGA 3.1.

UUU(F)

0.4(0.36)

UCU(S)

1.3(0.44)

UAU(Y)

0.6(0.78)

UGU(C)

1.5(0.37)

UUC(F)

1.8(1.64)

UCC(S)

2.6(0.92)

UAC(Y)

0.9(1.22)

UGC(C)

6.4(1.63)

UUA(L)

0.3(0.36)

UCA(S)

0.9(0.33)

UAA(*)

4.3(2.20)

UGA(*)

1.2(0.60)

UUG(L)

0.0(0.02)

UCG(S)

0.5(0.18)

UAG(*)

0.4(0.21)

UGG(W)

1.7(1.00)

CUU(L)

0.6(0.80)

CCU(P)

3.3(1.43)

CAU(H)

1.6(0.74)

CGU(R)

1.6(0.61)

CUC(L)

2.4(3.19)

CCC(P)

3.2(1.40)

CAC(H)

2.7(1.26)

CGC(R)

6.7(2.54)

CUA(L)

0.9(1.19)

CCA(P)

1.5(0.64)

CAA(Q)

19.5(1.81)

CGA(R)

2.1(0.81)

CUG(L)

0.3(0.44)

CCG(P)

1.2(0.53)

CAG(Q)

2.0(0.19)

CGG(R)

2.5(0.93)

AUU(I)

0.3(0.40)

ACU(T)

1.0(0.72)

AAU(N)

0.7(0.37)

AGU(S)

2.5(0.88)

AUC(I)

2.2(2.48)

ACC(T)

3.7(2.49)

AAC(N)

3.2(1.63)

AGC(S)

9.2(3.24)

AUA(I)

0.1(0.12)

ACA(T)

0.6(0.39)

AAA(K)

6.5(1.49)

AGA(R)

1.5(0.58)

AUG(M)

0.7(1.00)

ACG(T)

0.6(0.40)

AAG(K)

2.2(0.51)

AGG(R)

1.4(0.52)

GUU(V)

0.8(0.60)

GCU(A)

3.7(0.99)

GAU(D)

1.4(0.56)

GGU(G)

4.0(0.63)

GUC(V)

3.4(2.40)

GCC(A)

7.3(1.95)

GAC(D)

3.5(1.44)

GGC(G)

15.8(2.48)

GUA(V)

0.7(0.48)

GCA(A)

2.2(0.58)

GAA(E)

17.9(1.59)

GGA(G)

2.8(0.44)

GUG(V)

0.7(0.52)

GCG(A)

1.8(0.48)

GAG(E)

4.6(0.41)

GGG(G)

2.9(0.45)