Tabela 9. Procentowy udział aminokwasów budujących białka histonów łącznikowych (średnia z 99 znalizowanych sekwencji). Kolorem czerwonym zaznaczono aminokwasy kwaśne, niebieskim aminokwasy zasadowe, zielonym aminokwasy polarne. Otrzymano za pomocą programu MEGA 3.1.

Ala
20.37
Cys
0.05
 Asp 
1.20
Glu
3.17
Phe
0.67
Gly
5.70
His
0.41
Ile
1.77
Lys
26.46
Leu
4.34
Met
0.91
Asn
1.81
Pro 
8.16
Gln
1.81
Arg
3.55
Ser
8.32
Thr
5.14
Val
5.30
Trp
0.04
Tyr
0.82